Nhà vệ sinh công cộng

3. Thuật ngữ và định nghĩa (tiếp)

3.36. Danh mục tự đánh giá: Công cụ thẩm định bao gồm các yêu cầu cơ bản trong Danh mục thẩm định và Tiêu chuẩn vệ sinh công cộng ASEAN. Việc biên soạn nó do Chủ sở hữu/ Người quản lý của Nhà vệ sinh công cộng cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền và tổ chức thẩm định có liên quan ý tưởng về tình trạng của cơ sở. Danh sách kiểm tra này – cùng với yêu cầu Thẩm định chính thức – tạo thành tài liệu cần thiết phải được cung cấp cho tổ chức thẩm định có liên quan trước khi xác nhận Thẩm định chính thức TẠI CHỖ. Cần thẩm định chính thức nếu tổng số điểm CÓ trong Danh sách kiểm tra tự đánh giá bằng 20 (hoặc Khoảng 70% trong số 28 mục có thể kiểm tra).

3. Thuật ngữ và định nghĩa (tiếp)

3.21. Sạch sẽ, Sự sạch sẽ: Sạch sẽ và sự sạch sẽ ở đây đề cập đến một môi trường xung quanh mà theo trực quan và giác quan được cảm nhận là khô ráo, không dính bụi bẩn, tạp chất, rác, chất thải, các vật phẩm nguy hiểm (vật nhọn) và không có mùi.

3. Thuật ngữ và định nghĩa (tiếp)

3.26. Vật cố định (một phần của thiết bị hoặc đồ đạc được cố định ở vị trí trong một tòa nhà): Vật cố định (một phần của thiết bị hoặc đồ đạc được cố định ở vị trí trong một tòa nhà) ở đây đề cập đến một thiết bị (bồn tiểu treo, bồn cầu, chậu rửa) được vĩnh viễn hoặc tạm thời kết nối với hệ thống cấp nước trong cơ sở nhà vệ sinh công cộng và đòi hỏi phải liên tục cung cấp nước để xả nước bẩn, vật liệu thải lỏng hoặc nước thải vào hệ thống thoát nước của các nhà vệ sinh công cộng. Vật cố định mà không yêu cầu một hệ thống cung cấp nước để hoạt động đúng, phải được chấp nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền địa phương (bồn cầu khô (không dùng nước), bồn tiểu treo).

3. Thuật ngữ và định nghĩa (tiếp)

3.16. Dòng chảy ngược/ Xi-phông ngược: Dòng chảy ngược ở đây là dòng chảy của nước hoặc chất lỏng hoặc các chất khác vào các đường ống phân phối của nguồn cung cấp nước sạch từ bất cứ nguồn nào khác ngoài nguồn dự kiến của nó.

3. Thuật ngữ và định nghĩa (tiếp)

3.6. Danh mục thẩm định: Là công cụ thẩm định được sử dụng bởi Thẩm định viên trong giai đoạn Thẩm định TẠI CHỖ. Tài liệu này về bản chất là một danh sách các mục phải được thực hiện như là một phần của kiểm tra thẩmn định. Thẩm định viên cần kiểm tra tất cả các hộp yêu cầu trong Danh mục thẩm định để có thể đánh giá Nhà vệ sinh công cộng.

3. Thuật ngữ và định nghĩa (tiếp)

3.16. Dòng chảy ngược/ Xi-phông ngược: Dòng chảy ngược ở đây là dòng chảy của nước hoặc chất lỏng hoặc các chất khác vào cácđường ống phân phối của nguồn cung cấp nước sạch từ bất cứ nguồn nào khác ngoài nguồn dự kiến của nó.

IV. Hướng dẫn thẩm định

Sổ tay kiểm tra APTS này được thiết kế để sử dụng bởi các học viên thẩm định viên đã tham dự Mô-đun đào tạo thẩm định APTS thí điểm được phát triển bởi Tổ chức vệ sinh thế giới và Du lịch Brunei vào tháng 8 năm 2014 tại Brunei. Về khía cạnh này, nó có thể được  coi là một công việc đang tiến hành.

Scroll to Top