Thông báo

Mời tham dự Chương trình tập huấn, hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN năm 2022 tại Hòa Bình (đợt 2)

(TITC) – Từ ngày 10 – 11/11, Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) sẽ phối hợp với Vụ Khách sạn (TCDL) và Sở VHTTDL tỉnh Hòa Bình tổ chức tập huấn, hướng dẫn thực hiện Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN năm 2022 đợt 2, tại Hòa Bình. Chương trình được tổ chức dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến tới các điểm cầu trên cả nước.

Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN

(TITC) – Các bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN đã được các quốc gia thành viên ASEAN xây dựng nhằm xác định khung tiêu chí, yêu cầu cơ bản đối với sản phẩm dịch vụ du lịch và thống nhất thực hiện nhằm nâng cao chất lượng du lịch ASEAN, xây dựng ASEAN trở thành một điểm đến chung chất lượng “A Quality Single Destination”.

Liên kết là “chìa khóa” phát triển du lịch vùng chiến khu Việt Bắc

(TITC) – Sáng ngày 02/8/2022, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội phối hợp với Viện Kinh tế, Văn hóa thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức Hội thảo “Liên kết phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử cách mạng chiến khu Việt Bắc”.

Ra mắt tài liệu Thông tin du lịch tháng 7/2022: Tình hình kinh doanh du lịch đang ấm lên, nhiều hoạt động xúc tiến quảng bá sẽ được triển khai

(TITC) – Thông tin về tình hình du lịch tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2022, tình hình kinh doanh du lịch, xu hướng thị trường, kế hoạch xúc tiến quảng bá phục hồi thị trường du lịch quốc tế… sẽ được giới thiệu trong tài liệu Thông tin du lịch tháng 7/2022 do Trung tâm Thông tin du lịch (Tổng cục Du lịch) xây dựng.

Chuyển đổi số: Động lực phát triển du lịch bền vững ở Quảng Ninh

Du lịch Quảng Ninh đang trên đà phục hồi mạnh mẽ sau những ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19. Bắt nhịp cùng sự vận động của ngành du lịch trong nước, quốc tế và thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, ngành du lịch Quảng Ninh xác định chuyển đổi số là giải pháp, cũng là hướng đi tất yếu giúp du lịch tăng tốc bứt phá và phát triển bền vững.

Scroll to Top