Câu hỏi thường gặp

Hồ sơ nộp cho ai?

Đơn vị đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn sẽ nộp hồ sơ cho Sở quản lý du lịch tại địa phương để Sở tổng hợp và đề xuất lên Tổng cục Du lịch.

Để đạt Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN thì đơn vị phải được bao nhiêu điểm? Cách tính điểm của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN như thế nào?

Điểm số tối đa đạt được trong quá trình thẩm định là 90 điểm, tối thiểu là 0 điểm. Tổng số điểm tối đa cho mỗi phần sẽ cho 90, điểm số tối thiểu 0. Số điểm đã được phân bổ trong bốn phần của Danh mục Thẩm định như dưới đây:

Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN bao gồm những tiêu chí nào?

Tiêu chuẩn vệ sinh công cộng được chia thành bốn tiêu chuẩn chính mà một nhà vệ sinh công cộng được khuyến khích duy trì: Thiết kế và hệ thống quản lý môi trường, tiện nghi và thiết bị, sạch sẽ và an toàn. Các tiêu chuẩn chính đã được chia thành 82 yêu cầu, mỗi yêu cầu lại có sự chấm điểm.

Scroll to Top