Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN bao gồm những tiêu chí nào?

Tiêu chuẩn vệ sinh công cộng được chia thành bốn tiêu chuẩn chính mà một nhà vệ sinh công cộng được khuyến khích duy trì: Thiết kế và hệ thống quản lý môi trường, tiện nghi và thiết bị, sạch sẽ và an toàn. Các tiêu chuẩn chính đã được chia thành 82 yêu cầu, mỗi yêu cầu lại có sự chấm điểm.

Các yêu cầu đã được phân bố trong bốn phần của Danh mục thẩm định, cụ thể như sau:

– Thiết kế và Hệ thống Quản lý Môi trường: 19 yêu cầu;

– Tiện nghi và cơ sở vật chất: 20 yêu cầu;

– Sạch sẽ: 28 yêu cầu;

– An toàn: 15 yêu cầu.

Scroll to Top
Send this to a friend