Tiêu chuẩn du lịch ASEAN là gì?

Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch cũng như thúc đẩy quản lý có trách nhiệm giữa các doanh nghiệp du lịch và các bên liên quan trong khu vực, 10 quốc gia thành viên ASEAN, bao gồm Bru-nây, Cam-pu-chia, In-đô-nê-xi-a, CHDCND Lào, Ma-lai-xi-a, My-an-ma, Phi-lip-pin, Sinh-ga-po, Thái Lan và Việt Nam đã cùng nhau tiêu chuẩn hóa các dịch vụ du lịch và biên soạn 08 tiêu chuẩn du lịch dưới sự bảo trợ của các Cơ quan/Tổ chức Du lịch Quốc gia ASEAN, đó là:

1. Tiêu chuẩn Khách sạn Xanh ASEAN

2. Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN

3. Tiêu chuẩn Thành phố Du lịch Sạch ASEAN

4. Tiêu chuẩn Du lịch dựa vào Cộng đồng ASEAN

5. Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (Homestay) ASEAN

6. Tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng ASEAN

7. Tiêu chuẩn địa điểm MICE ASEAN

8. Tiêu chuẩn sản phẩm du lịch bền vững ASEAN

Scroll to Top
Send this to a friend