Hồ sơ đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN bao gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Đơn đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn

– Bản giới thiệu ngắn gọn về đơn vị (kèm ảnh)

– Bảng tự đánh giá của đơn vị theo các tiêu chí trong Tiêu chuẩn (tham khảo Phụ lục B của Tiêu chuẩn).

Scroll to Top
Send this to a friend