Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN

(TITC) – Các bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN đã được các quốc gia thành viên ASEAN xây dựng nhằm xác định khung tiêu chí, yêu cầu cơ bản đối với sản phẩm dịch vụ du lịch và thống nhất thực hiện nhằm nâng cao chất lượng du lịch ASEAN, xây dựng ASEAN trở thành một điểm đến chung chất lượng “A Quality Single Destination”.

Đến nay đã có các tiêu chuẩn du lịch ASEAN như Thành phố du lịch sạch, Du lịch cộng đồng, Khách sạn xanh, Nhà ở có phòng cho thuê, Địa điểm tổ chức MICE, Nhà vệ sinh công cộng, Dịch vụ spa. Những tài liệu này hướng dẫn cụ thể về các tiêu chí, cách thức, quy trình đánh giá làm căn cứ để các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch và các tổ chức đánh giá, chứng nhận áp dụng triển khai.

Giải thưởng Du lịch ASEAN 2023 được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN – ATF 2023 tại In-đô-nê-xi-a vào tháng 01/2023 gồm 04 hạng mục giải thưởng: Homestay ASEAN; Du lịch cộng đồng ASEAN; Nhà vệ sinh công cộng ASEAN; Dịch vụ Spa ASEAN.

Để thuận tiện cho các ứng cử viên nghiên cứu làm hồ sơ, Tổng cục Du lịch trân trọng giới thiệu các tài liệu:

– Tiêu chuẩn Homestay ASEAN: tiếng Việttiếng Anh

– Tiêu chuẩn Du lịch cộng đồng ASEAN: tiếng Việttiếng Anh

– Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN: tiếng Việttiếng Anh

– Tiêu chuẩn Dịch vụ Spa ASEAN: tiếng Việttiếng Anh

– Mẫu danh sách tổng hợp đề cử ứng viên

– Hướng dẫn lập hồ sơ

– Mẫu tự đánh giá: HomestayDu lịch cộng đồngNhà vệ sinh công cộngDịch vụ Spa

Scroll to Top
Send this to a friend