IV. Hướng dẫn thẩm định

1. Hướng dẫn thẩm định

Sổ tay kiểm tra APTS này được thiết kế để sử dụng bởi các học viên thẩm định viên đã tham dự Mô-đun đào tạo thẩm định APTS thí điểm được phát triển bởi Tổ chức vệ sinh thế giới và Du lịch Brunei vào tháng 8 năm 2014 tại Brunei. Về khía cạnh này, nó có thể được  coi là một công việc đang tiến hành.

Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh Công cộng ASEAN (tháng 6 năm 2012) và Danh mục thẩm định & Hướng dẫn thẩm định được các nước thành viên ASEAN phê duyệt tại Kuching (tháng 1 năm 2014) khuyến khích việc chấp nhận và tuân thủ các tiêu chuẩn và công cụ này để đánh giá Nhà vệ sinh công cộng trên toàn khu vực ASEAN. Hướng dẫn sử dụng chứa hướng dẫn về Kiểm tra APTS là gì và cách thực hiện nó trên Nhà vệ sinh công cộng theo Tiêu chuẩn APTS.

Đây là Phiên bản đầu tiên (V.1 – Tháng 8 năm 2014) của Sổ tay. Các phiên bản khác sẽ tuân thủ theo nhu cầu thay đổi và cập nhật của tiêu chuẩn.

Scroll to Top
Send this to a friend