3. Thuật ngữ và định nghĩa (tiếp)

3.16. Dòng chảy ngược/ Xi-phông ngược
Dòng chảy ngược ở đây là dòng chảy của nước hoặc chất lỏng hoặc các chất khác vào các đường ống phân phối của nguồn cung cấp nước sạch từ bất cứ nguồn nào khác ngoài nguồn dự kiến của nó.

3.17. Khiếm thị
Khiếm thị (nói về bệnh nhân) dùng để chỉ một người không thể nhìn thấy vì chấn thương, bệnh tật, hoặc do bẩm sinh.

3.18. Thẩm định đột xuất
Thẩm định đột xuất ở đây là việc thực hiện lựa chọn thẩm định ngẫu nhiên của Thẩm định viên đối với Nhà vệ sinh công cộng đã được công nhận trong năm thứ hai của chứng nhận mà không cần thông báo trước với người quản lý hoặc chủ sở hữu của nó về cuộc thẩm định. Các Thẩm định viên được công nhận của Tổ chức Chứng nhận/ Thẩm định viên thực hiện Thẩm định đột xuất bằng cách thu thập các dữ liệu liên quan cần thiết cho việc đánh giá của họ (hình ảnh của nhà vệ sinh công cộng, phỏng vấn ngẫu nhiên của người dùng về mức độ hài lòng khi sử dụng, v.v…). Nhà vệ sinh công cộng được thẩm định đột xuất được nhận định là: i) Tuân thủ hoặc ii) Không tuân thủ. Kết quả đưa ra lần lượt là: i) Không cần thực hiện hành động nào và ii) yêu cầu hành động khắc phục. Trong trường hợp thứ hai, chủ sở hữu/ người quản lý của nhà vệ sinh công cộng có thể yêu cầu một cuộc thẩm định khác trong cùng năm mà Nhà vệ sinh công cộng đã được công nhận là không tuân thủ.

3.19. Kế hoạch hành động khắc phục
Là nhật ký ghi lại các hành động khắc phục được thực hiện để giải quyết các lỗi không phù hợp được tìm thấy.

3.20. Phòng vệ sinh
Gian hoặc phòng dành cho mục đích đại/ tiểu tiện bên trong nhà vệ sinh. Thường những phòng này sẽ được trang bị cửa có chốt cài để đảm bảo sự riêng tư và các tiện nghi khác. Trong đó có: bồn cầu (bồn cầu ngồi hoặc bồn cầu bệt hoặc cả hai) và/ hoặc bồn tiểu treo, giấy vệ sinh, thùng rác và các đồ dùng khác.

Scroll to Top
Send this to a friend