3. Thuật ngữ và định nghĩa

3.1. Đi lại được
Đi lại được (nói về bệnh nhân) dùng để chỉ một người có thể đi lại, không bị giới hạn trên giường bệnh.

3.2. Tiện nghi
Các tiện nghi ở đây là tất cả phụ kiện bao gồm thùng rác, máy sấy khô tay, gương, hộp đựng giấy vệ sinh (cuộn), thùng đựng rác thải y tế, hộp đựng khăn giấy (dạng rút), sáp thơm phòng, móc treo quần áo… được trang bị ở trên hoặc bên trong tường nhà vệ sinh công cộng.

3.3. Thẩm định APTS
Kiểm tra chính thức Nhà vệ sinh công cộng, xem xét hoặc đánh giá có hệ thống của nó so với Tiêu chuẩn vệ sinh công cộng của ASEAN.

3.4. Thẩm định viên APTS
Những người được chứng nhận/ đủ điều kiện có nhiệm vụ lập kế hoạch và thực hiện thẩm định đối với chất lượng, quản lý và thủ tục của Nhà vệ sinh công cộng để đánh giá hiệu suất và sự phù hợp với Tiêu chuẩn APTS.

3.5. Phạm vi ASEAN
Phạm vi ASEAN được hiểu ở đây là toàn bộ khu vực gồm 10 quốc gia Đông Nam Á thuộc thẩm quyền của ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend