3. Thuật ngữ và định nghĩa (tiếp)

3.26. Vật cố định (một phần của thiết bị hoặc đồ đạc được cố định ở vị trí trong một tòa nhà)
Vật cố định (một phần của thiết bị hoặc đồ đạc được cố định ở vị trí trong một tòa nhà) ở đây đề cập đến một thiết bị (bồn tiểu treo, bồn cầu, chậu rửa) được vĩnh viễn hoặc tạm thời kết nối với hệ thống cấp nước trong cơ sở nhà vệ sinh công cộng và đòi hỏi phải liên tục cung cấp nước để xả nước bẩn, vật liệu thải lỏng hoặc nước thải vào hệ thống thoát nước của các nhà vệ sinh công cộng. Vật cố định mà không yêu cầu một hệ thống cung cấp nước để hoạt động đúng, phải được chấp nhận bởi các cơ quan có thẩm quyền địa phương (bồn cầu khô (không dùng nước), bồn tiểu treo).

3.27. Cung cấp vật cố định
Cung cấp vật cố định ở đây là đường ống cung cấp nước nối vật cố định (bồn cầu/ bồn tiểu treo) đến một nhánh hoặc đường ống cung cấp nước chính.

3.28. Hình vẽ, viết trên tường (Graffiti)
Một văn bản hoặc bản vẽ viết kiểu trầy xước, nguệch ngoạc, hoặc phun bất hợp pháp trên tường hoặc bề mặt khác ở nơi công cộng. Để quản lý có hiệu quả các hình vẽ, viết trên tường nhà vệ sinh công cộng, việc sử dụng các vật liệu chống viết vẽ bậy, các đề án trang trí và tô màu graffiti nên được xem xét trong quá trình thiết kế.

3.29. Thẻ kiểm tra nhà vệ sinh
Thẻ kiểm tra nhà vệ sinh ở đây đề cập đến tài liệu chứa kế hoạch bảo dưỡng và giám sát nhà vệ sinh của nhà điều hành/ quản lý/ chủ sở hữu nhà vệ sinh công cộng.

3.30. Chính quyền địa phương/ cơ quan/ tổ chức liên quan
Chính quyền địa phương/ cơ quan/ tổ chức liên quan đề cập ở đây là cơ quan có thẩm quyền và chịu trách nhiệm thực thi các yêu cầu của tiêu chuẩn, quy tắc và/ hoặc các hướng dẫn và chịu trách nhiệm phê duyệt thiết bị, vật tư, quy trình và cài đặt.

Scroll to Top
Send this to a friend