Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) ASEAN là gì?

Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) ASEAN là một trong 8 Bộ Tiêu chuẩn du lịch ASEAN do các quốc gia thành viên ASEAN đồng biên soạn.

Mục tiêu của tiêu chuẩn này là xây dựng một tiêu chuẩn toàn diện về nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê mà các nước thành viên ASEAN có thể áp dụng nhằm tạo ra các trải nghiệm có chất lượng cho khách thăm quan thông qua giới thiệu nguồn tài nguyên nông thôn của các nước thành viên theo cách hấp dẫn, an toàn và thể hiện được. Việc hình thành tiêu chuẩn này sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ, chất lượng trang thiết bị và nguồn nhân lực trong các chương trình [thăm quan] nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê của ASEAN thông qua cách thức tổ chức hướng tới trình độ quản lý ở mức chuyên nghiệp có tính tới nhu cầu, khả năng và sự đa dạng văn hóa của tất cả các quốc gia thành viên ASEAN

Scroll to Top
Send this to a friend