Lợi ích của Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) ASEAN mang lại là gì?

Trong khu vực ASEAN, các chương trình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê là một loại hình du lịch đặc biệt, trong đó khách du lịch có cơ hội trải nghiệm những cách sinh hoạt với cộng đồng địa phương trong một ngôi làng điển hình. Bản chất trải nghiệm của hình thức du lịch này ngày càng trở nên phổ biến với khách du lịch nước ngoài.

Khác với du lịch đại chúng, chương trình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê nên ở mức quy mô nhỏ, mật độ thấp, linh hoạt và không gò bó. Quan trọng hơn, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê nên được các cộng đồng địa phương sở hữu và điều hành, nhờ đó cộng đồng sẽ trực tiếp hưởng các lợi ích kinh tế. Sự thành công của chương trình nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê trong khu vực ASEAN phụ thuộc nhiều vào nhận biết các yêu cầu cơ bản để mang tới trải nghiệm chất lượng cho khách du lịch từ phía nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê. Do đó, việc hình thành các tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch của ASEAN là cần thiết, tạo cơ hội để tiêu chuẩn hóa ở mức độ cơ bản nhằm nhận biết thế nào là nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và thiết lập bộ tiêu chuẩn tối thiểu áp dụng cho tất cả các quốc gia thành viên ASEAN. Tiêu chuẩn này cũng tạo điều kiện thực hiện tiếp cận phối hợp, khuyến khích quan hệ đối tác giữa các bên liên quan, tạo môi trường tích cực, đồng thời khôi phục kinh tế nông thôn cũng như giảm đói nghèo.

Scroll to Top
Send this to a friend