Làm thế nào để được trao Giải thưởng Du lịch ASEAN?

Hàng năm, Ban Thư ký ASEAN sẽ thông báo về việc tổ chức giải thưởng du lịch ASEAN để trao giải cho các đơn vị đáp ứng Tiêu chuẩn du lịch ASEAN tương ứng. Cơ quan/Tổ chức du lịch quốc gia của các nước thành viên sẽ thông báo cho các đơn vị kinh doanh du lịch để đăng ký.

Cụ thể đối với Việt Nam, sau khi nhận thông báo về Giải thưởng Du lịch ASEAN của Ban Thư ký ASEAN, Tổng cục Du lịch sẽ gửi công văn đến các Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố đề nghị triển khai thông báo cho các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn gửi hồ sơ đăng ký. Các đơn vị kinh doanh du lịch, nếu muốn được chứng nhận tiêu chuẩn sẽ liên hệ và gửi hồ sơ đăng ký tới Sở quản lý du lịch địa phương, sau đó Sở sẽ tổng hợp, đề xuất và gửi danh sách kèm hồ sơ của các đơn vị đến Tổng cục Du lịch. Khi đã nhận hồ sơ, Tổng cục Du lịch sẽ thành lập Hội đồng xét duyệt để tổ chức thẩm định và lựa chọn các đơn vị đáp ứng đủ các tiêu chí của Tiêu chuẩn Du lịch ASEAN theo số lượng của từng giải thưởng. Sau khi có kết quả, Tổng cục Du lịch sẽ trình Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt và gửi kết quả đến Ban Thư ký ASEAN. Chứng nhận và biển đồng tiêu chuẩn sẽ được trao tại Lễ trao Giải thưởng Du lịch ASEAN trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN –ATF được tổ chức lần lượt tại các quốc gia thành viên.

Scroll to Top
Send this to a friend