Giải thưởng du lịch ASEAN là gì?

Giải thưởng Du lịch ASEAN là sự kiện thường niên, được tổ chức nhằm tôn vinh các địa phương, đơn vị có sản phẩm, dịch vụ du lịch chất lượng cao, góp phần phát triển bền vững các điểm đến du lịch trong toàn khu vực ASEAN.

Đây cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch, cũng như các tổ chức du lịch địa phương tiếp thị hiệu quả hoạt động kinh doanh du lịch của mình và góp phần quảng bá thương hiệu du lịch quốc gia.

Scroll to Top
Send this to a friend