Cách tính điểm của Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) ASEAN như thế nào?

Việc đánh giá dựa trên các tiêu chí và yêu cầu đã định trước. Đối với mỗi yêu cầu đáp ứng tiêu chuẩn, đánh dấu tích vào cột ‘Có’, nếu không đáp ứng đánh dấu tích vào cột ‘Không’. Đối với những nội dung không liên quan đến nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đang thẩm định, đánh dấu tích vào cột ‘NA’ (không áp dụng).

Scroll to Top
Send this to a friend