Hồ sơ đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) ASEAN bao gồm những gì?

Hồ sơ đăng ký bao gồm:

– Đơn đăng ký chứng nhận Tiêu chuẩn

– Bản giới thiệu ngắn gọn về đơn vị (kèm ảnh)

– Bảng tự đánh giá của đơn vị theo các tiêu chí trong Tiêu chuẩn (tham khảo mục số 13. Bảng đánh giá tại Tiêu chuẩn).

Scroll to Top
Send this to a friend