Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2018Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng sự nỗ lực của toàn ngành, năm 2018, Việt Nam đón 15,5 triệu lượt khách quốc tế, phục vụ 80 triệu lượt khách nội địa, tổng thu từ khách du lịch ước đạt 637.000 tỷ đồng. Đóng góp trực tiếp của ngành Du lịch ước đạt 8,39% GDP của cả nước. Du lịch góp phần quan trọng đối với sự phát triển của các ngành, lĩnh vực liên quan khác, góp phần nâng cao vị thế của đất nước.


Năm 2018, Du lịch Việt Nam tập trung triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Các đề án quan trọng đã được ban hành, bao gồm: Đề án cơ cấu lại ngành Du lịch; Đề án Quỹ hỗ trợ phát triển du lịch; Đề án tổng thể Ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực du lịch; Đề án nâng cao hiệu quả xúc tiến, quảng bá du lịch. Dự thảo Chiến lược phát triển du lịch Việt nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành trong năm 2019. Đây là những tiền đề quan trọng củng cố kết quả đạt được những năm qua, đặt nền móng cho sự phát triển của Du lịch Việt Nam trong thời gian tới.


Những thành tựu của Du lịch Việt nam đã được các cơ quan, tổ chức uy tín quốc tế ghi nhận, trong đó nổi bật là Giải thưởng Điểm đến hàng đầu châu Á do Tổ chức giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel awards) bình chọn; Giải thưởng Điểm đến golf tốt nhất châu Á năm 2018 do Tổ chức giải thưởng golf thế giới (World golf awards) bình chọn. Việt Nam là điểm đến duy nhất của châu Á trong danh sách 10 điểm đến du lịch trải nghiệm tốt nhất thế giới do Tripadvisor bình chọn. Theo Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO), Việt Nam đứng thứ 3 trong 10 điểm đến có tốc độ tăng trưởng khách du lịch quốc tế nhanh nhất thế giới năm 2018.


Năm 2019, Du lịch Việt nam tiếp tục củng cố các kết quả đạt được, đồng thời hướng đến mục tiêu phát triển ngành Du lịch cơ bản trở thành ngành kinh tế mũi nhọn vào năm 2020. Nội dung các Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt sẽ được thực hiện quyết liệt nhằm đưa các chủ trương, chính sách vào thực tế. Toàn ngành tập trung triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao theo các Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP năm 2019 của Chính phủ. Trong bối cảnh đó, Tổng cục Du lịch trân trọng giới thiệu ấn phẩm “Báo cáo thường niên du lịch Việt Nam 2018” đến tất cả các bạn./


Tải báo cáo tại đây


Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend