Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019Du lịch Việt Nam năm 2019 được vinh danh ở 5 hạng mục giải thưởng của tổ chức Giải thưởng Du lịch thế giới (World Travel Awards), bao gồm: Điểm đến di sản hàng đầu thế giới (lần đầu tiên); Điểm đến golf tốt nhất thế giới (lần đầu tiên); Điểm đến hàng đầu châu Á (lần thứ 2 liên tiếp); Điểm đến văn hóa hàng đầu châu Á (lần thứ 2 liên tiếp); Điểm đến ẩm thực hàng đầu châu Á (lần đầu tiên). Năng lực cạnh tranh của du lịch Việt Nam đã được cải thiện đáng kể theo Báo cáo năng lực cạnh tranh du lịch năm 2019 của Diễn đàn Kinh tế thế giới, xếp hạng 63/140 nền kinh tế, so với xếp hạng 67/136 năm 2017. Việt Nam vượt qua In-đô-nê-xi-a để xếp thứ 4 trong khu vực về lượng khách quốc tế đến.


Những thành tựu nêu trên là kết quả từ sự nỗ lực của toàn ngành, với sự quan tâm của Đảng, sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ trong việc đưa ra các định hướng, quyết sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành Du lịch; sự chỉ đạo triển khai các giải pháp kịp thời, hiệu quả của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp trong việc tăng cường nguồn lực, phối hợp hành động thúc đẩy phát triển du lịch.


Năm 2020 diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, ngành Du lịch kỷ niệm 60 năm ngày thành lập (9/7/1960-9/7/2020). Trong tình hình đại dịch toàn cầu Covid-19 diễn biến phức tạp, toàn ngành sẽ tiếp tục tập trung vượt qua các khó khăn, triển khai những nhiệm vụ trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TW (ngày 16/01/2017) của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; thực hiện Chiến lược phát triển Du lịch Việt Nam đến năm 2030; lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.


Trong bối cảnh đó, Tổng cục Du lịch trân trọng giới thiệu “Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2019” tới độc giả và công chúng./.


Tải báo cáo tại đây


Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend