Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016Kết quả đó đã minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của ngành Du lịch trong bối cảnh vừa trải qua nhiều khó khăn, thách thức lớn trong hai năm trước đó; thể hiện nỗ lực của toàn ngành trong tất cả các lĩnh vực từ lữ hành, lưu trú cho tới xúc tiến quảng bá, hợp tác quốc tế, xây dựng thể chế, chính sách, đầu tư, đào tạo nhân lực… Hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường rõ rệt, những bất cập trong hoạt động kinh doanh du lịch được các cấp tập trung chấn chỉnh, khắc phục, qua đó bảo đảm chất lượng dịch vụ du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh.


Trong năm 2016, ngành Du lịch tiếp tục nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước với nhiều chính sách và sự chỉ đạo quyết liệt ở tầm vĩ mô. Lần đầu tiên Chính phủ tổ chức hội nghị toàn quốc về phát triển du lịch dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ. Tại hội nghị, Thủ tướng đã đưa ra những chỉ đạo nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho phát triển du lịch. Đặc biệt, ngày 16/1/2017, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Luật Du lịch (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 3 năm 2017.


Nắm bắt cơ hội lịch sử nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và kỳ vọng của xã hội với mục tiêu quyết tâm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trong thời gian tới, ngành Du lịch sẽ tập trung tham mưu hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm tạo hành lang pháp lý và môi trường thuận lợi nhất cho du lịch phát triển.


Báo cáo thường niên Du lịch Việt Nam 2016 phản ánh bức tranh toàn cảnh về kết quả hoạt động của Ngành trong năm 2016, đóng góp của du lịch vào nền kinh tế quốc dân và phát triển trong năm 2017.


Tải báo cáo tại đây


Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend