8. Hướng dẫn về tiêu chuẩn

APTS thiết lập bốn tiêu chuẩn chính cần được đáp ứng ở Nhà vệ sinh công cộng để đạt được mức tiêu chuẩn được chấp nhận cho mục đích du lịch. Các tiêu chuẩn đó là:

  • Thiết kế và Hệ thống Quản lý Môi trường
  • Tiện nghi và cơ sở vật chất
  • Sạch sẽ
  • An toàn
Scroll to Top
Send this to a friend