Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) ASEAN bao gồm những tiêu chí nào?

Để đo lường chất lượng và thực trạng hoạt động của các nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê, Tiêu chuẩn nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN sử dụng 9 nhóm tiêu chí và 27 tiêu chí cụ thể gồm 91 yêu cầu. Các nhóm tiêu chí và tiêu chí cụ thể như sau:

Scroll to Top
Send this to a friend