Thời hạn của Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) ASEAN là bao lâu?

Thời hạn hiệu lực đề xuất cho Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN là 3 năm. Các Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đã được chứng nhận sẽ được đánh giá lại sau mỗi 3 năm để gia hạn chứng nhận của họ.

Scroll to Top
Send this to a friend