Các quyền lợi khi được chứng nhận Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay) ASEAN là gì?

Quyền lợi và đặc quyền khi được chứng nhận đạt Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN bao gồm:

– Được cấp giấy chứng nhận Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN, logo (biểu trưng) và biển đồng được trưng bày trong khuôn viên nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.

– Sẽ được quảng bá trên trang web Chính thức của ASEAN (http://www.asean.org )

– Sẽ được quảng bá tại các sự kiện, lễ hội và diễn đàn du lịch ASEAN và quốc tế

– Danh sách ưu tiên trên các trang web và tài liệu quảng cáo của Cơ quan Du lịch Quốc gia

– Được ưu tiên tham gia các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế do các Cơ quan Du lịch Quốc gia tổ chức.– Được ưu tiên tham gia các chương trình đào tạo miễn phí (khóa học hướng dẫn viên du lịch, v.v.)

Scroll to Top
Send this to a friend