Quy trình thực hiện, khó khăn và giải pháp khi tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN của thành phố Đà Nẵng

(TITC) – Tại Hội thảo tham vấn về quy trình chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN và xét duyệt giải thưởng du lịch ASEAN, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đã chia sẻ quy trình thực hiện, những khó khăn cùng giải giáp trong quá trình tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cho biết, khi tiếp nhận thông tin từ Tổng cục Du lịch, Sở Du lịch đã gửi công văn đính kèm các tiêu chí gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn theo các hạng mục yêu cầu của từng năm. Đồng thời, phòng chuyên môn của Sở hướng dẫn doanh nghiệp điền thông tin các biểu mẫu, hồ sơ, hình ảnh và đóng tập gửi về Sở. Trên cơ sở số lượng các đơn vị đăng ký tham gia, Sở tổng hợp danh sách, báo cáo bằng văn bản gửi Tổng cục Du lịch.

Trong quá trình thực hiện, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng cũng gặp một số khó khăn như: sức ảnh hưởng của Giải thưởng Du lịch ASEAN chưa cao dẫn đến sự hưởng ứng tham gia của các doanh nghiệp du lịch chưa nhiều, chưa tạo được sự cạnh tranh. Về vận động các Spa đạt Giải thưởng Du lịch ASEAN, Sở chỉ nắm danh sách các cơ sở chăm sóc sức khở – Spa đã được cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch. Đối với các cơ sở spa khác, Sở không thể triển khai sâu rộng.

Để giải quyết những khó khăn vướng mắc, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng đã đề xuất một số giải pháp trọng tâm như: các tiêu chuẩn du lịch ASEAN cần được lan tỏa sâu rộng để các doanh nghiệp du lịch nắm thông tin, từ đó thấy được các giá trị tiêu chuẩn mang lại. Đồng thời, cần có những nội dung tuyên truyền về ý nghĩa, hiệu quả của Giải thưởng Du lịch ASEAN cũng như sự hỗ trợ về truyền thông từ phía cơ quan quản lý nhà nước về du lịch trung ương và địa phương để tạo động lực cho các doanh nghiệp thực hiện tiêu chuẩn và tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend