Nghiên cứu giải pháp phát triển du lịch cộng đồng ở Đắk Nông

Chiều 28/12, Sở KHCN tỉnh Đắk Nông tổ chức họp Hội đồng tư vấn, đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học và công nghệ “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng (DLCĐ) gắn với giá trị đặc trưng của Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông”.

Đề tài do PGS.TS Lê Thị Bích Thủy, Học viện Chính trị Quốc gia TP. Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm. Đề tài được triển khai trong 2 năm 2021-2022.

Thành viên Hội đồng tham gia phản biện Đề tài tại cuộc họp

Những năm qua, Đắk Nông rất quan tâm, tạo điều kiện thực hiện nhiều chính sách thúc đẩy DLCĐ phát triển. Tuy nhiên, việc phát triển DLCĐ trên địa bàn vẫn còn nhiều hạn chế. Đề tài được triển khai nhằm khai thác tiềm năng du lịch tự nhiên và tiềm năng du lịch văn hóa tại địa phương.

Đề tài đã thực hiện điều tra, khảo sát tại một số địa bàn như: Krông Nô, Đắk Glong, Đắk Song và TP. Gia Nghĩa. Từ đó, Đề tài có những đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch; thực trạng khai thác, phát triển du lịch tỉnh Đắk Nông.

Đề tài đã xây dựng và đề xuất 2 khung mô hình DLCĐ và triển khai xây dựng mô hình mẫu bon DLCĐ N’Jriêng, xã Đắk Nia (Gia Nghĩa); đồng thời, tổ chức vận hành và đánh giá hiệu quả mô hình mẫu bon DLCĐ N’Jriêng.

Qua đó đã đề xuất các giải pháp nhằm duy trì, phát triển, nhân rộng mô hình mẫu bon DLCĐ và phát triển DLCĐ tỉnh Đắk Nông.

Những ý kiến đóng góp tại cuộc họp sẽ được Chủ nhiệm đề tài bổ sung, hoàn thiện vào các báo cáo, trình Hội đồng nghiệm thu, đưa vào triển khai trong thực tiễn thời gian tới.

Tin, ảnh: Lê Dung

Báo Đắk Nông điện tử – baodaknong.org.vn – Đăng ngày 28/12

Scroll to Top
Send this to a friend