Những khó khăn và giải pháp khi tham gia Giải thưởng du lịch ASEAN của tỉnh Quảng Nam

(TITC) – Tại Hội thảo tham vấn về quy trình chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN và xét duyệt giải thưởng du lịch ASEAN, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam đã chia sẻ những khó khăn và giải pháp khi tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam cho biết, trong quá trình triển khai các hạng mục giải thưởng du lịch ASEAN, có 01 hạng mục về giải thưởng Nhà vệ sinh công cộng ASEAN mà nhiều năm qua tỉnh chưa thực hiện được, cũng là một trong những khó khăn do chất lượng các nhà vệ sinh công cộng không đảm bảo tiêu chuẩn, kể cả ở những điểm du lịch cộng đồng, sinh thái, hệ thống di tích, các điểm dừng chân… chưa đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của du khách ở khâu vệ sinh.

Từ thực tiễn phát triển sản phẩm du lịch theo hướng xanh, bền vững thời gian qua, tỉnh Quảng Nam đã rút ra một số bài học kinh nghiệm khi phát triển du lịch xanh như: Công tác tuyên truyền cho người dân, cộng đồng doanh nghiệp du lịch biết được chủ trương phát triển du lịch xanh của tỉnh, hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng và hiệu quả kinh tế trong việc phát triển du lịch xanh. Kiên định với định hướng xuyên suốt của Quảng Nam là “phát triển để bảo tồn, bảo tồn để phát triển”, phát triển du lịch luôn gắn với bảo tồn các giá trị di sản, đa dạng sinh học, bảo vệ tài nguyên và môi trường sinh thái. Thực hiện nhất quán từ chủ trương đến hành động, thời gian qua, Quảng Nam đã thành công trong cả 2 mục tiêu đó là phát triển du lịch và bảo tồn các giá trị văn hóa, thiên nhiên. Bên cạnh đó, xác định không gian phát triển các loại hình du lịch cho từng khu vực dựa trên tiềm năng, nhu cầu của thị trường như với Hội An, tỉnh Quảng Nam chủ trương phát triển đa dạng sản phẩm du lịch. Phát triển du lịch bền vững cần phải gắn với lợi ích của cộng đồng, của doanh nghiệp, phát huy tinh thần tự tôn, tự hào về bản sắc văn hóa bản địa, hỗ trợ cộng đồng cùng tham gia và nắm giữ vai trò chủ thể trong các hoạt động du lịch tại điểm đến. Xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện, văn minh tạo sự thoải mái, yên tâm cho du khách khi đến với Quảng Nam, đồng thời chính quyền các cấp cần phải có hỗ trợ về cơ chế, chính sách thu hút các nhà đầu tư chất lượng mới tạo ra những sản phẩm chất lượng. Cuối cùng, nâng cao vai trò của chính quyền, cơ quan quản lý nhà nước với vai trò là “bà đỡ” hỗ trợ, kết nối doanh nghiệp, cộng đồng cùng tham gia hoạt động liên kết phát triển du lịch xanh giữa các vùng miền, đồng thời thực hiện chức năng quản lý, kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước đối với các hoạt động du lịch tại mỗi địa phương để đảm bảo sự phát triển theo đúng quỹ đạo, định hướng phát triển du lịch chung của tỉnh.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend