Kinh nghiệm thực hiện đăng ký giải thưởng du lịch ASEAN, hạng mục Giải thưởng Du lịch cộng đồng và sản phẩm du lịch bền vững ASEAN của Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải, tỉnh Thái Nguyên

(TITC) – Tại Hội thảo tham vấn về quy trình chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN và xét duyệt giải thưởng du lịch ASEAN, Khu bảo tồn làng nhà sàn du lịch sinh thái Thái Hải đã chia sẻ kinh nghiệm thực hiện đăng ký Giải thưởng Du lịch ASEAN, hạng mục Giải thưởng Du lịch cộng đồng và sản phẩm du lịch bền vững.

Khu bảo tồn làng nhà sàn dân tộc sinh thái Thái Hải (Ảnh: thaihai.vn)

Bản làng Thái Hải là 1 cộng đồng với 4 thế hệ đang sinh sống, bảo tồn, khôi phục văn hóa lâu đời của dân tộc Tày. Từ 2003 đến nay, làng đã tự gây dựng, cải tạo vùng đất trồng đồi trọc thành 1 bản làng với hơn 20ha rừng xanh, hơn 30 ngôi nhà sàn từ vùng ATK Định Hóa được di dời và khôi phục. Tại đây, hàng ngày bà con duy trì lối sống cộng đồng, phong tục tập quán, nghi lễ theo đúng phong tục người Tày. Đến năm 2010, bản làng bắt đầu làm du lịch. Đến năm 2017, được sự hướng dẫn tạo điều kiện của các cơ quan ban ngành, Thái Hải đã làm hồ sơ các Giải thưởng Du lịch ASEAN, đến nay đạt được những kết quả tích cực, là nguồn động lực để bà con bản làng tiếp tục làm bảo tồn, tiếp tục làm du lịch. Bên cạnh đó, với cương vị người trực tiếp làm hồ sơ, bản làng Thái Hải đã chia sẻ ngắn gọn 1 số kinh nghiệm trong công tác hoàn thiện, tổng hợp hồ sơ dự thưởng.

Thứ nhất, đặc thù hoạt động của đơn vị, văn hoá doanh nghiệp, cũng như sự riêng biệt trong văn hoá bản địa cần được xác định rõ để làm tiêu chí lựa chọn hạng mục đăng ký. Các yếu tố trên cần được trình bày, nêu rõ trong hồ sơ, có sự kết nối với chủ để của hạng mục.

Thứ hai, trong việc trình bày thông tin, diễn giải trong hồ sơ, các đơn vị nên viết nhiều hơn hồ sơ yêu cầu để phần diễn giải thêm sinh động để người chấm hiểu rõ về đặc thù của đơn vị, vì là với tiêu chuẩn đưa ra là cố định nhưng quy cách thực hiện, hay những tiêu chí đó được đáp ứng, thực hiện theo phương cách khác nhau, có nét đặc trưng vùng miền, văn hóa, dân tộc.

Thứ ba, thời gian dài để chuẩn bị hồ sơ cũng là thời gian để các đơn vị kiện toàn lại hệ thống, quy cách quản lý doanh nghiệp, quy chuẩn chất lượng của từng bộ phận, hạng mục dựa theo các tiêu chuẩn được nêu trong hồ sơ.

Cần lưu ý rằng, trong hồ sơ nên đính kèm các đường link của các video clip của đơn vị do các đơn vị truyền thông uy tín sản xuất, các bài báo giới thiệu về đơn vị ứng cử, slide giới thiệu để cung cấp thêm thông tin cho hồ sơ, nếu điều kiện cho phép toàn bộ hồ sơ nên làm song ngữ tiếng Anh và tiếng Việt.

Quan trọng nhất là cần phải làm thật, con người thật, thông tin, hình ảnh thật bởi giải thưởng hay chứng nhận quốc tế chính là uy tín của cả quốc gia, địa phương, cộng đồng; đòi hỏi cần có cái nhìn trung thực, và phải giữ được nét riêng về hồn cốt văn hóa.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend