Lạng Sơn phấn đấu giành Giải thưởng Du lịch ASEAN

(TITC) – Tỉnh Lạng Sơn phấn đấu tạo ra những giá trị khác biệt nhằm giành Giải thưởng Du lịch ASEAN, hạng mục Du lịch Cộng đồng.

Qua khảo sát của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lạng Sơn cho thấy, đa phần điểm du lịch cộng đồng ở các huyện Hữu Lũng, Bình Gia, Bắc Sơn cơ bản đáp ứng được nguồn nhân lực phục vụ, điều kiện tổ chức tiếp đón khách du lịch. Nhiều điểm có thể kết nối để xây dựng tour, tuyến hấp dẫn; được cấp ủy, chính quyền xã và huyện quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ…

Trong thời gian tới, nhằm phấn đấu trong giai đoạn 2022 – 2025 tỉnh Lạng Sơn có 2 điểm du lịch cộng đồng đoạt Giải thưởng Du lịch ASEAN, UBND các huyện, thành phố tiếp tục chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan chỉ đạo chính quyền địa phương tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, đặc biệt là các hộ kinh doanh du lịch cộng đồng về xây dựng, đầu tư, phát triển du lịch cộng đồng cần thân thiện với môi trường, giảm thiểu chi phí, nâng cao hiệu quả. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh truyền thông, quảng bá về các làng du lịch cộng đồng của Lạng Sơn đến với du khách trong và ngoài nước; nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ phụ trách công tác phát triển du lịch cộng đồng từ tỉnh đến cơ sở. Các đơn vị chức năng tập trung đào tạo nguồn nhân lực trong du lịch cộng đồng như bồi dưỡng các kỹ năng, nghiệp vụ qua chương trình học tập thực tế; kết nối, phối hợp với các chuyên gia về du lịch cộng đồng để được tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng các sản phẩm du lịch phụ trợ, tăng giá trị điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú, chi tiêu của khách. Bên cạnh đó, Lạng Sơn cần triển khai xây dựng mô hình điểm hoàn chỉnh, tạo ra sản phẩm đặc trưng, tạo nét khác biệt với các điểm du lịch cộng đồng khác, từ đó nhân rộng phát triển du lịch cộng đồng tại những địa phương có tiềm năng.

Địa phương cũng cần tổ chức các đoàn học tập kinh nghiệm để người dân được tiếp cận, nâng cao nhận thức; hỗ trợ quảng bá, giới thiệu hình ảnh các điểm du lịch cộng đồng; quản lý chất lượng dịch vụ, lồng ghép yếu tố về bảo tồn văn hóa thông qua bộ quy chuẩn về du lịch cộng đồng. Bên cạnh đó, cần xây dựng sản phẩm du lịch phụ trợ, quan tâm đến các hoạt động trải nghiệm cho du khách trong vòng bán kính 30km2, gắn với các sản phẩm nông nghiệp như na, hồi, hoa đào… – những lợi thế của tỉnh.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend