Kinh nghiệm hướng dẫn và quy trình lựa chọn các ứng viên tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh

(TITC) – Tại Hội thảo tham vấn về quy trình chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN và xét duyệt giải thưởng du lịch ASEAN, Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh đã chia sẻ kinh nghiệm hướng dẫn và quy trình lựa chọn các ứng viên tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN trên địa bàn thành phố.

Sở Du lịch TP. Hồ Chí Minh cho biết, việc xây dựng nhà vệ sinh đạt chuẩn APTS tại các cơ sở du lịch không nằm ngoài mục tiêu của Dự án Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng, giai đoạn 2. Thành phố đã sử dụng những dữ liệu thực tế khảo sát tại 51 điểm du lịch trọng yếu trong suốt hơn 2 tháng, từ đó nêu bật các hiện trạng, khó khăn tồn tại và đề xuất giải pháp cụ thể cho vấn đề nhà vệ sinh phục vụ du lịch.

Đối với quy trình tuyển chọn, khi họp với đại diện các phòng Văn hóa Thông tin các quận huyện, Sở nêu rõ mục đích yêu cầu của việc khảo sát tại các điểm hoặc khu du lich trọng yếu của quận huyện, thành phố Thủ Đức do cơ sở đề xuất. Đồng thời chủ động lược bỏ những điểm du lịch không nổi bật để chọn ra 52 điểm và khu du lịch. Sau đó thống nhất lên lịch khảo sát chia thành 15 đợt kéo dài hơn 2 tháng.

Sau mỗi đợt khảo sát, Sở  Du lịch thành phố làm bản báo cáo kết quả cho từng đơn vị, kèm theo hình ảnh có đánh giá và kiến nghị.

Bối cảnh riêng, Sở lấy thực tiễn của TP HCM bằng các cuộc khảo sát tại 51 cơ sở du lịch tại TP trong hơn 2 tháng. Mẫu này đủ lớn để khái quát vấn đề nhà vệ sinh công cộng phục vụ các loại hình du lịch tại TP HCM.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend