Khó khăn và đề xuất giải pháp trong quy trình đăng ký tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN của thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

(TITC) – Tại Hội thảo tham vấn về quy trình chứng nhận tiêu chuẩn du lịch ASEAN và xét duyệt giải thưởng du lịch ASEAN, Ủy ban nhân dân TP. Quy Nhơn đã chia sẻ những khó khăn và đề xuất giải pháp khi thực hiện quy trình tham dự Giải thưởng Du lịch ASEAN của thành phố.

Bên cạnh những thuận lợi đã đạt được, TP. Quy Nhơn vẫn còn gặp một số khó khăn trong quá trình thực hiện tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN. Là đô thị đi sau trong phát triển du lịch của Việt Nam, cơ sở hạ tầng du lịch còn hạn chế, người dân chưa quen nhiều với làm du lịch nên thành phố cũng gặp nhiều vấn đề cần phải giải quyết về quy hoạch đô thị gắn với phát triển du lịch, nâng cao ý thức cộng đồng, định hướng phát triển du lịch. Năm 2020 và năm 2021 vừa qua là khoảng thời gian khó khăn trong phát triển du lịch của thành phố do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, có những thời điểm thành phố phải áp dụng thực hiện các biện pháp về phong tỏa, kiểm soát, tầm soát, hạn chế đi lại, tạm dừng kinh doanh các loại hình dịch vụ, các ngành du lịch hoạt động cầm chừng, đã ảnh hưởng nặng nề đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội của thành phố.

Trong thời gian tới, TP. Quy Nhơn tập trung một số nội dung trọng tâm như: tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển đô thị và phục vụ phát triển du lịch; tiếp tục phát triển thương hiệu du lịch Quy Nhơn – Bình Định theo tiêu chí: “An toàn, văn minh, thân thiện và hấp dẫn” đưa tiêu chí du lịch sạch và an toàn lên hàng đầu và tiếp tục phát huy danh hiệu “Quy Nhơn – Thành phố du lịch sạch ASEAN”. Bên cạnh đó, gắn tổ chức các hoạt động phát triển du lịch với thực hiện các Chương trình hành động, kế hoạch của Tỉnh ủy, Thành ủy, UBND tỉnh Bình Định, Đề án, kế hoạch phát triển du lịch của thành phố nhằm phát triển du lịch thành phố Quy Nhơn trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của các ngành, lĩnh vực khác; góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế đưa Quy Nhơn trở thành điểm đến an toàn, có nét dặc trưng riêng, văn minh, thân thiện và hấp dẫn. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, khôi phục và phát huy những Lễ hội văn hóa truyền thống dân gian của địa phương; nâng cao chất lượng các Phố ẩm thực và bên cạnh đó phát triển các mô hình, sản phẩm du lịch mới mang nét đặc trưng của thành phố biển Quy Nhơn, xây dựng các tuyến Phố đi bộ; tạo thêm điểm vui chơi, giải trí, thể thao, sản phẩm du lịch mới góp phần đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và giúp du khách tìm hiểu, khám phá giái trị lịch sử, văn hóa địa phương, quảng bá, giới thiệu đến với du khách quốc tế và trong nước về vẻ dẹp thành phố biển, hình ảnh con người Quy Nhơn thân thiện và mến khách phục vụ mục tiêu phát triển du lịch đã được tỉnh, thành phố đề ra.

Hơn nữa, cần xây dựng chiến lược phát triển du lịch Quy Nhơn để làm sơ sở thực hiện. Bảo đảm thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phục hồi, phát triển du lịch; tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch để giữ cho thành phố Quy Nhơn là vùng xanh trong phát triển du lịch. Đẩy mạnh triển khai các chương trình kích cầu du lịch “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”, “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn”, “Người Bình Định đi du lịch Bình Định”, “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”… Tổ chức và triển khai các chương trình, sự kiện, các sản phẩm du lịch mới, các hoạt động quảng bá du lịch để từng bước phục hồi các hoạt động du lịch Quy Nhơn trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Ngoài ra, huy động các nguồn lực và thu hút đầu tư, góp phần tăng trưởng kinh tế của thành phố theo hướng bền vững; nâng cao nhận thức người dân, tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu và đồng thuận cùng chính quyền thành phố phát triển du lịch ở địa phương. Tăng cường công tác vận động, kêu gọi xã hội hóa tham gia tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, sản phẩm du lịch đảm bảo quyền lợi và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia xã hội hóa các hoạt động. Phát triển, mở rộng, kết nối các tua du lịch; tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa thành phố Quy Nhơn với các địa phương trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển du lịch Quy Nhơn – Bình Định.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend