II. Danh mục thẩm định

1. Lời cảm ơn

Việc xây dựng và sửa đổi tài liệu này, chúng tôi xin ghi nhận những đóng góp được thực hiện bởi ICC (Hội đồng tiêu chuẩn Quốc tế), WTO (Tổ chức Nhà vệ sinh Thế giới) RAS (Hiệp hội phòng vệ sinh Singapore), ATI (Hiệp hội Nhà vệ sinh Inđônêxia), Tiến sĩ quy hoạch thành phố Clara Greed, Hiệp hội nhà vệ sinh Anh quốc, Viện tiêu chuẩn Anh quốc, ADA (Đạo luật về người khuyết tật Mỹ), Singapore BCA (Cơ quan thi công và xây dựng Sing-ga- po) và NEA (Cơ quan Môi trường quốc gia) của Sing-ga-po.

Scroll to Top
Send this to a friend