Để đạt Tiêu chuẩn Du lịch cộng đồng ASEAN (CBT) thì đơn vị phải được bao nhiêu điểm?

Tổ chức CBT đáp ứng hoàn toàn 70% yêu cầu tối thiểu và 60% yêu cầu trung bình có liên quan với các chỉ số trong từng tiêu chí.

Scroll to Top
Send this to a friend