Chìa khóa nâng cao chất lượng du lịch Việt

Việc ứng dụng các quy chuẩn theo Bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN sẽ là cơ sở để du khách có trải nghiệm tốt nhất và tăng tính cạnh tranh cho doanh nghiệp Việt với các nước trong khu vực.