Quảng Nam thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, cấp chứng nhận du lịch xanh

(TITC) – Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành quyết định thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, cấp chứng nhận du lịch xanh.

Khách du lịch tham quan rừng dừa Bảy Mẫu (xã Cẩm Thanh, TP. Hội An). Ảnh: C.N

Hội đồng thẩm định, đánh giá du lịch xanh tỉnh Quảng Nam gồm đại diện lãnh đạo Sở VHTTDL phụ trách lĩnh vực du lịch làm Chủ tịch Hội đồng; các Phó Chủ tịch Hội đồng là đại diện lãnh đạo Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và Phòng Quản lý du lịch (Sở VHTTDL); chuyên gia tham gia đánh giá theo từng lĩnh vực làm thành viên.

Tổ thẩm định, đánh giá du lịch xanh gồm đại diện lãnh đạo Phòng Quản lý du lịch, đại diện Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Quảng Nam và chuyên gia tham gia đánh giá theo từng lĩnh vực.

Tổ thư ký gồm chuyên viên Phòng Quản lý du lịch và cán bộ Văn phòng Hiệp hội Du lịch Quảng Nam.

Hội đồng thẩm định, đánh giá, cấp chứng nhận du lịch xanh có trách nhiệm mời các chuyên gia tham gia tổ thẩm định, đánh giá du lịch xanh để thực hiện việc đánh giá các doanh nghiệp, đơn vị du lịch xanh.

Theo Quyết định 3570 ngày 4/12/2021 về ban hành Bộ tiêu chí du lịch xanh của UBND tỉnh, Bộ tiêu chí du lịch xanh trong một số loại hình hoạt động du lịch trên địa bàn Quảng Nam gồm các bộ tiêu chí: Bộ tiêu chí du lịch xanh dành cho khách sạn; dành cho nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê (homestay); dành cho khu nghỉ dưỡng; dành cho doanh nghiệp lữ hành; dành cho điểm du lịch dựa vào cộng đồng; dành cho điểm tham quan.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend