Hong Thanh Nguyen Thi

Tiêu chuẩn du lịch ASEAN góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch ở các địa phương, doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc

(TITC) – Gần đây, các quốc gia thành viên ASEAN đã xây dựng và ban hành Bộ tiêu chuẩn chung du lịch ASEAN để chuẩn hóa dịch vụ du lịch, xác định khung tiêu chí chung, đây là cơ sở để các nước trong khu vực thống nhất thực hiện nhằm nâng cao chất lượng, xây dựng ASEAN trở thành một điểm đến chất lượng. Áp dụng Bộ tiêu chuẩn du lịch ASEAN sẽ giúp các địa phương, doanh nghiệp du lịch Việt Nam đảm bảo chất lượng, an toàn và mang đến trải nghiệm tốt hơn cho du khách.

Scroll to Top