Thông tin kết quả Dự án ADB hỗ trợ Việt Nam phát triển cơ sở hạ tầng du lịch giai đoạn 2015-2021

(TITC) – Trong giai đoạn 2015-2021, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) đã hỗ trợ Việt Nam triển khai dự án phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng (VIE).

Công trình Trung tâm giao lưu văn hóa và thông tin du lịch tỉnh Lào Cai do ADB hỗ trợ

Dự án do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì và triển khai trên địa bàn 05 tỉnh: Điện Biên, Hà Tĩnh, Kiên Giang, Lào Cai và Tây Ninh của Việt Nam. Số người được hưởng lợi ích từ dự án dự kiến là 51.000 người tại Việt Nam.

Dự án tập trung cải thiện cơ sở hạ tầng giao thông công cộng và các dịch vụ môi trường cần thiết để thúc đẩy đầu tư du lịch tư nhân. Các chương trình xây dựng năng lực cung cấp các dịch vụ hỗ trợ kinh doanh cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thực hiện các tiêu chuẩn du lịch khu vực, thúc đẩy các tuyến du lịch đa quốc gia và hỗ trợ đối thoại chính sách có cấu trúc để giảm bớt các rào cản phi vật chất đối với du lịch. Các hoạt động của dự án phù hợp với Chiến lược của ngành du lịch GMS và Chiến lược du lịch quốc gia của các nước tham gia.

Dự án giúp tăng thêm việc làm trong lĩnh vực du lịch cho những người sinh sống ở khu vực kém phát triển thuộc hành lang kinh tế Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng (GMS).

Kết quả đầu ra của dự án có báo cáo các chỉ số cụ thể về: (i) cải thiện cơ sở hạ tầng tiếp cận du lịch chặng cuối, (ii) cải thiện dịch vụ môi trường tại các trung tâm du lịch xuyên biên giới, (iii) tăng cường năng lực thể chế để thúc đẩy tăng trưởng du lịch toàn diện, và (iv) triển khai dự án hiệu quả và kiến thức về quản lý.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend