7.2. Thủ tục hoạt động tiêu chuẩn của thẩm định tại chỗ APTS

BƯỚC 4 của Thẩm định APTS phải làm với việc kiểm tra vật chất của Nhà vệ sinh công cộng. Nhưng phải quan sát và bắt đầu kiểm tra nhà vệ sinh công cộng ở đâu? Quy trình hoạt động tiêu chuẩn thẩm định tại chỗ của APTS (PHỤ LỤC 8.6) nêu chi tiết nơi bắt đầu Thẩm định và những gì cần tuân thủ theo Danh mục thẩm định. Về cơ bản, nó đi vào chi tiết là những việc cần phải được thực hiện trong hoạt động một, như được liệt kê trong BƯỚC 4 của Các bước Thẩm định APTS (13).

Thủ tục hoạt động tiêu chuẩn của thẩm định tại chỗ APTS nhằm giúp cho Thẩm định viên hiểu toàn bộ Nhà vệ sinh công cộng, cho phép nâng cao hiệu quả công việc và tiết kiệm thời gian cũng như thiết lập một phương pháp thẩm định được chuẩn hóa.

(13) Xem mục 6., 6.3 Các bước kiểm tra APTS, BƯỚC 4: Thẩm định tại chỗ (TẠI CHỖ), hoạt động đầu tiên (trong danh sách các gạch đầu dòng)

Scroll to Top
Send this to a friend