5.3. Lợi ích của thẩm định APTS

Cho đến nay, việc áp dụng Tiêu chuẩn APTS cho Nhà vệ sinh công cộng trong khu vực ASEAN vẫn còn là tự nguyện. Điều này có nghĩa là sự ra đời của dịch vụ thẩm định thường xuyên giúp giám sát và thúc đẩy hệ thống quản lý chất lượng của nhà vệ sinh công cộng, hiệu quả hoạt động và cải tiến dịch vụ liên tục theo thời gian cũng không bắt buộc đối với các nước thành viên ASEAN. Đối với các quốc gia và tổ chức của họ, dù là công hay tư, có nhu cầu giới thiệu và thực thi Tiêu chuẩn APTS trong cơ sở nhà vệ sinh công cộng thì lợi ích đáng kể của việc thực hiện Tiêu chuẩn APTS và tuân thủ giám sát thông qua thực hiện thẩm định có thể mang lại, có thể tóm tắt như sau:

  • Tăng cường nhận thức và hiểu biết về Tiêu chuẩn APTS;
  • Thường xuyên xác minh sự phù hợp với Tiêu chí & Yêu cầu Tiêu chuẩn APTS;
  • Thường xuyên đo lường hiệu quả của Hệ thống quản lý chất lượng đối với việc quản lý;
  • Xác định các cơ hội cải tiến mới;
  • Cải tiến liên tục;
  • Giảm thiểu rủi ro các khu vực thuộc Hệ thống quản lý chất lượng;
  • Cải thiện sự hài lòng của khách hàng/ khách du lịch;
  • Cải thiện hành vi ứng xử trong nhà vệ sinh, không khuyến khích phá hoại và thực hiện hành vi bất hợp pháp;
  • Tăng sự vệ sinh và thoải mái cho tất cả khách sử dụng Nhà vệ sinh.
Scroll to Top
Send this to a friend