4. Tiêu chuẩn APTS

Giới thiệu

Tiêu chuẩn APTS là một bộ các yêu cầu, thông số kỹ thuật, hướng dẫn hoặc đặc điểm được ghi chép có thể được sử dụng nhất quán trong khu vực ASEAN để đảm bảo rằng các dịch vụ Nhà vệ sinh công cộng phù hợp với mục đích của chúng. Mục đích của Tiêu chuẩn APTS là đặt mục tiêu chất lượng đạt được trong các Nhà vệ sinh công cộng trên toàn khu vực ASEAN vào năm 2015. Sự phát triển của Tiêu chuẩn APTS thực tế là một trong những biện pháp được xây dựng trong khuôn khổ Kế hoạch Chiến lược Du lịch ASEAN 2011 – 2015. Kế hoạch yêu cầu các nước thành viên ASEAN phát triển và thực hiện các dịch vụ du lịch tiêu chuẩn hóa cần thiết cho việc chuyển đổi khu vực ASEAN thành Điểm đến du lịch chất lượng duy nhất. Nhà vệ sinh công cộng – trong số các khu vực khác – đã được chỉ định là khu vực nơi các tiêu chuẩn, tiêu chí, yêu cầu và hướng dẫn chứng nhận cần được xây dựng và triển khai.

Tổ chức Du lịch Quốc gia ASEAN (NTO) đã thừa nhận rằng Nhà vệ sinh công cộng có thể tạo ra hoặc phá vỡ trải nghiệm du lịch và do đó cần phải an toàn, sạch sẽ, được trang bị tốt và dễ tiếp cận với mọi người (4). Sự phát triển của tiêu chuẩn APTS, Danh sách thẩm định và hướng dẫn kiểm tra APTS và Mô-đun đào tạo thẩm định APTS là những nỗ lực giải quyết các vấn đề tiêu chuẩn chất lượng hiện tại trong nhà vệ sinh công cộng và do đó nâng cao trải nghiệm du lịch. Do khu vực ASEAN thuộc khí hậu nhiệt đới, độ ẩm cao và là nơi có nhiều tôn giáo và thói quen văn hóa ảnh hưởng đến cách sử dụng Nhà vệ sinh công cộng, Tiêu chuẩn APTS và các công cụ đã được thiết kế nhằm đáp ứng các đặc điểm cụ thể của vùng này.

Danh mục thẩm định và hướng dẫn (5) của Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN và Hướng dẫn cho thẩm định viên APTS có ý nghĩa cung cấp chỉ dẫn cho thẩm định viên APTS trong việc xác định mức độ nhà vệ sinh công cộng trong khu vực ASEAN tuân thủ các Tiêu chuẩn, Yêu cầu và thủ tục của Tiêu chuẩn APTS.

Bằng cách tuân theo tiêu chuẩn vệ sinh công cộng APTS và bằng cách thực hiện Danh mục thẩm định APTS các chương trình thẩm định và chứng nhận APTS, chủ sở hữu/ người quản lý nhà vệ sinh công cộng có thể được hưởng lợi từ thực hiện tốt việc bảo dưỡng và nhất quán về mức độ dịch vụ vệ sinh được cung cấp trong nhà vệ sinh công cộng. Tuy nhiên, quá trình thẩm định và chứng nhận hoàn toàn tự nguyện – ít nhất là cho thời điểm này – và theo quyết định của các nước thành viên ASEAN để thực hiện ở các quốc gia của họ.

(4) Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN (Bản chính thức ngày 25 tháng 6 năm 2012), trang 3: “Nhà vệ sinh công cộng cần phải sạch sẽ, khô ráo và vệ sinh, hoàn chỉnh với các tiện nghi, phụ kiện và cơ sở vật chất khác nhau, được bố trí tại nơi thuận tiện, được bảo dưỡng tốt và được trang bị hệ thống quản lý chất thải phù hợp. Nhà vệ sinh công cộng cũng nên cung cấp các cơ sở vật chất an toàn và dễ tiếp cận cho công chúng ở mức độ riêng tư thích hợp để thực hiện các chức năng vệ sinh cần thiết. Các cơ sở vật chất này cũng phải đáp ứng nhu cầu của những người có nhu cầu văn hóa và giới tính khác nhau, tất cả các nhóm tuổi và người khuyết tật”.

(5) Được chấp thuận bởi các Tổ chức du lịch quốc gia ASEAN (NTOs) tại Kuching, Malaysia vào tháng 1 năm 2014

Scroll to Top
Send this to a friend