4. Phạm vi

Cuốn sổ tay này được sử dụng như một kim chỉ nam cho việc đánh giá Nhà vệ sinh công cộng trong khu vực ASEAN theo Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN và sẽ đóng vai trò như một tài liệu tham khảo cho việc thực hiện các tiêu chuẩn.

Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN được chia thành bốn tiêu chuẩn chính quy định về các khía cạnh khác nhau về cách một nhà vệ sinh công cộng nên được duy trì. Đó là:

  • Thiết kế và Hệ thống quản lý Môi trường
  • Các tiện nghi và cơ sở vật chất
  • Sự sạch sẽ
  • An toàn

Tiêu chuẩn này cũng tập trung vào nhà vệ sinh công cộng được sử dụng thường xuyên bởi khách du lịch tại các khu vui chơi giải trí/ địa điểm trung chuyển/ khu vực mua sắm phổ biến.

Scroll to Top
Send this to a friend