2. Giới thiệu

Một yếu tố cơ bản nhưng quan trọng trong ngành công nghiệp du lịch mà có thể tạo ra hoặc phá vỡ trải nghiệm du lịch là khi khách du lịch phải sử dụng nhà vệ sinh. Những nhà vệ sinh đó cần phải được làm sạch, hợp vệ sinh, đầy đủ các tiện nghi và cơ sở vật chất khác nhau, vị trí thuận lợi, duy trì tốt và sử dụng hệ thống quản lý chất thải phù hợp. Có rất nhiều loại hình nhà vệ sinh trong khu vực ASEAN với các chuẩn mực và kiểu dáng khác nhau. Tiêu chuẩn này nhìn vào tiêu chuẩn phổ biến nên được thực hiện ở tất cả các nhà vệ sinh công cộng trong khu vực ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend