Tổng cục Du lịch làm việc với đơn vị tư vấn về báo cáo dự thảo “Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045”Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. Ảnh: TITC


Tại buổi làm việc, liên danh đơn vị tư vấn đã báo cáo sơ bộ về nguồn lực, định hướng phát triển của quy hoạch. Trong đó, các quan điểm chính bao gồm phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, đi vào chiều sâu; phát triển du lịch quốc tế đồng thời với tăng cường khai thác có hiệu quả du lịch nội địa; phát huy tiềm năng lợi thế quốc gia, gắn với chuyển đổi số, tận dụng thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0; phát triển bền vững, sáng tạo, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa dân tộc. Tầm nhìn đến 2045, du lịch khẳng định vai trò động lực của nền kinh tế, đóng góp 15% vào GDP quốc gia; Việt Nam trở thành điểm đến có giá trị nổi bật toàn cầu, thuộc nhóm quốc gia phát triển du lịch hàng đầu khu vực châu Á – Thái Bình Dương.


Về định hướng phát triển loại hình du lịch, liên danh đơn vị tư vấn đề xuất tập trung vào 3 loại hình du lịch mới là du lịch kết hợp chữa bệnh – chăm sóc sức khỏe, du lịch nông nghiệp – nông thôn, du lịch golf. Đồng thời, đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch về biển đảo, du lịch văn hóa, du lịch sinh thái và du lịch đô thị. Liên danh đơn vị tư vấn cũng đề xuất liên quan tới các khu vực du lịch động lực, phát triển hệ thống khu du lịch quốc gia, định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, cơ sở vật chất ngành du lịch, hệ thống doanh nghiệp, nguồn nhân lực, đầu tư, thị trường, xúc tiến, quảng bá…


Cũng tại buổi làm việc, đại diện các Vụ, đơn vị thuộc Tổng cục Du lịch đã trao đổi, đưa ra các ý kiến nhận xét cũng như góp ý thiết thực nhằm hoàn thiện dự thảo. Đề nghị liên danh đơn vị tư vấn đưa ra tiêu chí, luận cứ rõ ràng khi đánh giá các khu vực du lịch động lực; xác định rõ hiện trạng quy hoạch đất của từng địa phương cũng như đánh giá kỹ hệ thống doanh nghiệp; căn cứ thực tế để tính toán số liệu dự báo trong quy hoạch gắn với chiến lược.Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: TITC


Phó Tổng cục trưởng Hà Văn Siêu cho rằng cần nhấn mạnh Việt Nam có tiềm năng lớn về phát triển du lịch, có thể phát triển du lịch bền vững, trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của cả nước. Bên cạnh đó, việc làm rõ hơn nội hàm từng quan điểm trong quy hoạch là vô cùng quan trọng, cần phát huy tối đa yếu tố con người trong phát triển, lấy con người làm trọng tâm và tạo lợi ích vì con người.


Phát biểu kết luận buổi làm việc, Tổng cục trưởng Nguyễn Trùng Khánh đánh giá cao công tác chuẩn bị của liên danh đơn vị tư vấn trong việc chuẩn bị nội dung dự thảo quy hoạch. Nhìn chung liên danh đơn vị tư vấn đã bám sát được tiến độ, đảm bảo yêu cầu trong việc triển khai nhiệm vụ xây dựng quy hoạch hệ thống du lịch quốc gia và nỗ lực hoàn thiện, chuẩn bị cho hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương.


Tổng cục trưởng đề nghị liên danh đơn vị tư vấn bổ sung thêm thông tin vào dự thảo dựa trên tiếp thu các ý kiến tại buổi làm việc, hoàn chỉnh lại dự thảo để báo cáo lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước khi tổ chức hội thảo lấy ý kiến các bộ, ngành, địa phương. Tổng cục trưởng nhấn mạnh cần rà soát và bám sát toàn bộ nội dung yêu cầu đặt ra tại Quyết định số 933/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045.


Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend