Tiêu chuẩn Nhà vệ sinh công cộng ASEAN là gì?

Tiêu chuẩn dịch vụ Nhà vệ sinh công cộng ASEAN là một trong 8 Bộ Tiêu chuẩn du lịch ASEAN do các quốc gia thành viên ASEAN đồng biên soạn.

Mục đích của tiêu chuẩn này là phát triển một bộ tiêu chuẩn nhà vệ sinh công cộng ASEAN có thể được thực hiện bởi các nước thành viên ASEAN để đảm bảo chất lượng, thoải mái, an toàn và sự quản lý chất thải thích hợp của nhà vệ sinh công cộng nói chung tại các khu du lịch trong khu vực ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend