Tiêu chuẩn dịch vụ Spa ASEAN là gì?

Tiêu chuẩn dịch vụ Spa ASEAN là một trong 8 Bộ Tiêu chuẩn du lịch ASEAN do các quốc gia thành viên ASEAN đồng biên soạn.

 Mục tiêu của tiêu chuẩn này là xây dựng một tiêu chuẩn Spa của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) với quy trình chứng nhận giúp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, dịch vụ và cơ sở vật chất trong ngành công nghiệp spa ASEAN, với một thỏa thuận ngành công nghiệp spa thống nhất giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Tiêu chuẩn sẽ thiết lập một mức độ chuyên nghiệp của spa; địa điểm, dịch vụ, con người, sản phẩm, thiết bị, quản lý và môi trường cho phép các nhà khai thác spa và các khách hàng spa hưởng lợi từ cách tiếp cận tập thể đến hoạt động chuyên nghiệp và phúc lợi của khách hàng, trong khi vẫn tôn trọng các sắc thái văn hóa.

Scroll to Top
Send this to a friend