Thông tin hướng dẫn đăng ký tham gia Giải thưởng Du lịch ASEAN 2024

(TITC) – Ngày 19/7/2023, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đã có công văn số 53/CDLQGVN-QLLT gửi tới các Sở quản lý du lịch các địa phương về đề xuất ứng viên nhận giải thưởng ASEAN 2024.  

Giải thưởng Du lịch ASEAN 2024 sẽ được tổ chức trong khuôn khổ Diễn đàn Du lịch ASEAN – ATF 2024 tại Lào vào tháng 01 năm 2024. Đây là sự kiện quan trọng góp phần quảng bá thương hiệu, hình ảnh du lịch quốc gia cũng như tạo cơ hội xúc tiến, nâng cao khả năng hội nhập quốc tế đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch của Việt Nam.

Bộ trưởng Du lịch các quốc gia thành viên ASEAN đã thống nhất sẽ trao các giải thưởng như sau:

1. Giải thưởng Khách sạn Xanh ASEAN

2. Giải thưởng Thành phố Du lịch Sạch ASEAN

3. Giải thưởng Cơ sở MICE ASEAN hạng mục Phòng họp

4. Giải thưởng Cơ sở MICE ASEAN hạng mục Địa điểm triển lãm

5. Giải thưởng Cơ sở MICE ASEAN hạng mục Địa điểm tổ chức sự kiện

6. Giải thưởng Sản phẩm Du lịch Bền vững ASEAN chủ đề Ẩm thực:

– Hạng mục Sản phẩm du lịch nông thôn bền vững

– Hạng mục Sản phẩm du lịch đô thị bền vững

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các Sở quản lý du lịch các tỉnh, thành phố hướng dẫn các đơn vị tại địa phương thuộc đối tượng nêu trên làm hồ sơ tham dự; tổng hợp danh sách theo mẫu và gửi về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam trước ngày 30 tháng 8 năm 2023.

Thông tin chi tiết đề nghị liên hệ:

Phòng Quản lý lưu trú du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam. Điện thoại: (024) 39423760, máy lẻ: 133 (đ/c Mỹ Hạnh), địa chỉ email: vhm@vietnamtourism.gov.vn.

Bảng tự đánh giá tiêu chuẩn Khách sạn Xanh ASEAN

Bảng tự đánh giá Thành phố Du lịch Sạch ASEAN

Bảng tự đánh giá tiêu chuẩn MICE ASEAN hạng mục Phòng họp

Bảng tự đánh giá tiêu chuẩn MICE ASEAN hạng mục Địa điểm triển lãm

Bảng tự đánh giá tiêu chuẩn MICE ASEAN hạng mục Địa điểm tổ chức sự kiện

Bảng tự đánh giá tiêu chuẩn Sản phẩm Du lịch Bền vững ASEAN chủ đề ẩm thực (Word)

Bảng tự đánh giá tiêu chuẩn Sản phẩm Du lịch Bền vững ASEAN chủ đề ẩm thực (PDF)

Hướng dẫn lập hồ sơ Giải thưởng

Quy trình chứng nhận chung

Danh sách tổng hợp đề cử

Công văn gửi các Sở

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend