Quảng Nam thúc đẩy du lịch xanh để phát triển bền vững

(TITC) – Tỉnh Quảng Nam đang đẩy mạnh nhiều giải pháp phát triển du lịch xanh phục vụ mục tiêu phát triển du lịch bền vững đến năm 2025.

Quảng Nam phát triển du lịch xanh – hướng đi bền vững

Tỉnh sẽ hợp tác với các địa phương trong cả nước để đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm du lịch xanh như: Liên kết, hợp tác với các địa phương trong cả nước để đẩy mạnh công tác phát triển sản phẩm du lịch xanh; tăng cường công tác quảng bá xúc tiến du lịch; hình thành chuỗi sản phẩm du lịch liên kết đặc trưng, mới mẻ, khai thác tối đa những lợi thế của du lịch mỗi địa phương, phù hợp với bối cảnh thị trường. Đẩy mạnh hợp tác, tranh thủ nguồn lực của các tổ chức quốc tế tạo nguồn lực phát triển du lịch xanh.

UBND xã Tân Hiệp đã phát động chiến dịch “Cù Lao Chàm nói không với túi nilon” trên cơ sở vận động sự đồng thuận của người dân Cù Lao Chàm, triển khai bài bản hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, hỗ trợ giải pháp thay thế nhằm kêu gọi cộng đồng sử dụng có trách nhiệm, giảm thiểu, tiến đến không sử dụng túi nilon một cách tự giác trên toàn đảo Cù Lao Chàm.

Tập đoàn Thiên Minh (TMG) vừa ký biên bản ghi nhớ với Sở VHTTDL tỉnh Quảng Nam về hợp tác quảng bá du lịch năm 2023 với dự án VisitQuảngNam. Theo đó, TMG sẽ hỗ trợ Quảng Nam xây dựng cách làm du lịch với trọng tâm là du lịch xanh trong kỷ nguyên công nghệ số. Trọng tâm trong chiến lược này là TMG đã hỗ trợ Quảng Nam xây dựng và vận hành công trình vận tải hiệu quả hơn nữa trang web www.visitquangnam.com đã xây dựng đưa vào vận hành công trình vận tải từ năm 2022. Đây là địa chỉ cung cấp đầy đủ các thông tin hữu ích, truyền cảm hứng để du khách du lịch bốn phương tìm về xứ Quảng, tìm hiểu những nét đẹp độc đáo của văn hóa, ẩm thực và con người nơi đây.

Theo kế hoạch phát triển du lịch xanh đến năm 2025, Quảng Nam đặt mục tiêu thu hút 12 triệu lượt khách tham quan lưu trú, thu nhập xã hội từ du lịch đạt 26.000 tỷ đồng, lao động du lịch đạt 23.000 người. Mỗi năm, xây dựng ít nhất 1 mô hình kiểu mẫu theo Bộ tiêu chí du lịch xanh; đến năm 2025 xây dựng khoảng 10 – 20 mô hình du lịch xanh.

Quảng Nam xem Du lịch xanh là hướng đi mới cho ngành du lịch bền vững, có trách nhiệm. Bên cạnh đó phát triển du lịch xanh là loại hình du lịch dựa vào tự nhiên và văn hóa, có giáo dục môi trường, đóng góp cho nỗ lực bảo tồn và phát triển bền vững, có sự tham gia tích cực của cộng đồng địa phương. Là chìa khóa để phát triển ngành du lịch Quảng Nam cũng như cả nước, góp phần quan trọng cho phát triển du lịch  bền vững, bảo vệ môi trường, bảo tồn và phát huy các giá trị về văn hóa, lịch sử, văn hóa cộng đồng, cảnh quan thiên nhiên.

Trung tâm Thông tin du lịch

Scroll to Top
Send this to a friend