Thời gian hiệu lực

Thời hạn hiệu lực đề xuất cho Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN là 3 năm. Các Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đã được chứng nhận sẽ được đánh giá lại sau mỗi 3 năm để gia hạn chứng nhận của họ. Điều này sẽ cho phép cơ quan du lịch chính phủ cập nhật và giám sát hoạt động của các Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê đã được chứng nhận để đảm bảo rằng chúng duy trì chất lượng và tiêu chuẩn là Các Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN.

Scroll to Top
Send this to a friend