Quyền lợi và Đặc quyền

Các quyền lợi và đặc quyền được đề xuất của việc được chứng nhận là Nhà ở có phòng cho khách

du lịch thuê ASEAN chủ yếu liên quan đến việc tiếp cận tốt hơn các chương trình marketing và xúc tiến do các cơ quan nhà nước liên quan thực hiện. Về cơ bản, các nhà dân có phòng cho khách du lịch thuê được chứng nhận sẽ được hưởng lợi từ việc xây dựng thương hiệu Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê tiêu chuẩn ASEAN đã được quốc tế công nhận. Các lợi ích chi tiết của chứng nhận như sau;

* Quyền lợi và Đặc quyền

  • Được cấp giấy chứng nhận Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN, logo (biểu trưng) và biển đồng được trưng bày trong khuôn viên nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê.
  • Sẽ được quảng bá trên trang web Chính thức của Tổ chức ASEAN ( http://www.asean.org )
  • Sẽ được quảng bá tại các sự kiện, lễ hội và diễn đàn du lịch ASEAN và quốc tế
  • Danh sách ưu tiên trên các trang web và tài liệu quảng cáo của Cơ quan Du lịch Quốc gia
  • Được ưu tiên tham gia các hội chợ du lịch trong nước và quốc tế do các Cơ quan Du lịch Quốc gia tổ chức.
  • Được ưu tiên tham gia các chương trình đào tạo miễn phí (khóa học hướng dẫn viên du lịch, v.v.)
  • Các lợi ích được cung cấp có thể khác nhau giữa các nước ASEAN
Scroll to Top
Send this to a friend