Logo chứng nhận

Biểu trưng chứng nhận cho Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN như sau:

Biểu trưng của Tiêu chuẩn Nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê ASEAN sử dụng biểu trưng tiêu chuẩn du lịch ASEAN cho tất cả các chứng nhận. Nội dung của biểu trưng như sau:

  1. Hoa giống như hoa sen có nghĩa là
    • một loài thực vật huyền thoại, tạo ra sự thích thú sang trọng, hòa bình và vẻ đẹp
    • công nhận giải thưởng và tiêu chuẩn hóa Dịch vụ Du lịch ASEAN
  2. Cánh hoa bao bọc nhãn ASEAN biểu thị khả năng phục hồi của các nước thành viên
  3. Các màu xanh khác nhau có ý nghĩa bảo vệ môi trường, khả năng sinh sôi, tăng trưởng, tăng sản lượng trong ngành du lịch.
Scroll to Top
Send this to a friend